Ukupno: 0,00 RSD

Stvoren za uživanje :)

 • Call centar
 • Beograd 062 486 906
 • Novi Sad 062 482 906
 • Zrenjanin 062 484 906
E-mail
Lozinka
Zaboravio sam lozinku | Novi korisnik

Filtracioni kit Hayward

Preporučuje se za sve tipove bazena. Preporuka je da se montira u blizini bazena, a za povezivanje koristiti gibljiva creva ili čvrste veze.

Širok opseg filtracionih jedinica, atraktivni i odličnih performansi, prilagodljivi prema svim veličinama bazena.

Prednosti:

 • Kompletna i homogena filtracija
 • Kvalitet filtracije 40-50 mikrona
 • Postojan na hemijske proizvode i vremenske uslove
 • Funkcionalan sa svim filtracionim ispunama u obliku granula: pesak, zeolit, staklo…
 • Visoka električna otpornost
 • Maksimalni pritisak: 3,5 bara
 • Ispuna fitlera – preporučena granulacija peska: 0,55 mm

Set sadrži:

 • Filtracionu posudu
 • 6-pozicioni mešni ventil
 • Manometar
 • Pumpu (PowerFlo II) - monofazna
 • Crevo za povezivanje pumpe i filtracione posude
 • Postolje

Proizvod ne sadrži pesak i potrebno ga je dokupiti srazmerno veličini filtera.

Filter sa kvarcnom ispunom se koristi kao prečišćivač za bazensku vodu. Voda iz bazena se usisava kroz skimere i podni slivnik na dnu bazena ili preko prelivnog kanala tj. kompenzacionog bazena, prolazi kroz filter i čista se vraća u bazen kroz mlaznice. Za ispravno tretiranje bazenske vode nužno je da kompletna količina vode u bazenu procilkulira filtracijskom uređajem svakog dana u ciklusu od jednog do dva puta .

Prolaskom kroz peščani filter, voda se mehanički pročišćava i od najsitnijih čestica.

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6037020 Filtracioni kit Hayward 4m3/h 47.100,00
6037849 Filtracioni kit Hayward 5m3/h 47.800,00
6037021 Filtracioni kit Hayward 6m3/h 50.000,00
6037022 Filtracioni kit Hayward 8m3/h 64.200,00
6037023 Filtracioni kit Hayward 10m3/h 66.200,00
6037024 Filtracioni kit Hayward 14m3/h 71.400,00

Karakteristike filtracionih setova:

Protok Širina filtera: Kapacitet peska Površina filtera Pumpa
4 m3/h 350 mm 25 kg 0,10 m2 0,25 HP
5 m3/h 350 mm 25 kg 0,10 m2 0,25 HP
6 m3/h 400 mm 50 kg 0,13 m2 0,33 HP
8 m3/h 500 mm 100 kg 0,2 m2 0,5 HP
10 m3/h 500 mm 100 kg 0,2 m2 0,75 HP
14 m3/h 600 mm 150 kg 0,28 m2 1 HP

Filtracioni setovi sadrži 6-pozicioni mešni ventil od 7'', gibljivo crevo od 38mm, sadrže manometar i indikator protoka.