Ukupno: 0,00 RSD

Stvoren za uživanje :)

 • Call centar
 • Beograd 062 486 906
 • Novi Sad 062 482 906
 • Zrenjanin 062 484 906
E-mail
Lozinka
Zaboravio sam lozinku | Novi korisnik

Filtracioni kit Hayward

Preporučuje se za sve tipove bazena. Preporuka je da se montira u blizini bazena, a za povezivanje koristiti gibljiva creva ili čvrste veze.

Širok opseg filtracionih jedinica, atraktivni i odličnih performansi, prilagodljivi prema svim veličinama bazena.

Prednosti:

 • Kompletna i homogena filtracija
 • Kvalitet filtracije 40-50 mikrona
 • Postojan na hemijske proizvode i vremenske uslove
 • Funkcionalan sa svim filtracionim ispunama u obliku granula: pesak, zeolit, staklo…
 • Visoka električna otpornost
 • Maksimalni pritisak: 3,5 bara
 • Ispuna fitlera – preporučena granulacija peska: 0,55 mm

Set sadrži:

 • Filtracionu posudu
 • 6-pozicioni mešni ventil
 • Manometar
 • Pumpu (PowerFlo II) - monofazna
 • Crevo za povezivanje pumpe i filtracione posude
 • Postolje

Proizvod ne sadrži pesak i potrebno ga je dokupiti srazmerno veličini filtera.

Filter sa kvarcnom ispunom se koristi kao prečišćivač za bazensku vodu. Voda iz bazena se usisava kroz skimere i podni slivnik na dnu bazena ili preko prelivnog kanala tj. kompenzacionog bazena, prolazi kroz filter i čista se vraća u bazen kroz mlaznice. Za ispravno tretiranje bazenske vode nužno je da kompletna količina vode u bazenu procilkulira filtracijskom uređajem svakog dana u ciklusu od jednog do dva puta .

Prolaskom kroz peščani filter, voda se mehanički pročišćava i od najsitnijih čestica.

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6037020 Filtracioni kit Hayward 4m3/h 47.100,00
6037021 Filtracioni kit Hayward 6m3/h 50.000,00
6037022 Filtracioni kit Hayward 8m3/h 64.200,00
6037023 Filtracioni kit Hayward 10m3/h 66.200,00
6037024 Filtracioni kit Hayward 14m3/h 71.400,00

Filtracioni setovi - Hayward Kripsol Granada TOP

Preporučuje se za sve tipove bazena. Preporuka je da se montira u blizini bazena, a za povezivanje koristiti gibljiva creva ili čvrste veze.

Filter sa kvarcnom ispunom se koristi kao prečišćivač za bazensku vodu. Voda iz bazena se usisava kroz skimere i podni slivnik na dnu bazena ili preko prelivnog kanala tj. kompenzacionog bazena, prolazi kroz filter i čista se vraća u bazen kroz mlaznice. Za ispravno tretiranje bazenske vode nužno je da kompletna količina vode u bazenu procilkulira filtracijskom uređajem svakog dana u ciklusu od jednog do dva puta .

Prolaskom kroz peščani filter, voda se mehanički pročišćava i od najsitnijih čestica.

Set sadrži:

 • Filtracionu posudu
 • 6-pozicioni mešni ventil
 • Manometar
 • Pumpu
 • Crevo za povezivanje pumpe i filtracione posude
 • Postolje
Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6030401 Filtracioni uređaj KRIPSOL Granada Ø400 ABS posuda, 6m³/h 50.000,00
6030403 Filtracioni uređaj KRIPSOL Granada Ø500 ABS posuda, 10m³/h 71.400,00
6030404 Filtracioni uređaj KRIPSOL Granada Ø600 ABS posuda, 15m³/h 79.800,00

Filtracioni setovi - Hayward Kripsol Granada SIDE

Preporučuje se za sve tipove bazena. Preporuka je da se montira u blizini bazena, a za povezivanje koristiti gibljiva creva ili čvrste veze.

Filter sa kvarcnom ispunom se koristi kao prečišćivač za bazensku vodu. Voda iz bazena se usisava kroz skimere i podni slivnik na dnu bazena ili preko prelivnog kanala tj. kompenzacionog bazena, prolazi kroz filter i čista se vraća u bazen kroz mlaznice. Za ispravno tretiranje bazenske vode nužno je da kompletna količina vode u bazenu procilkulira filtracijskom uređajem svakog dana u ciklusu od jednog do dva puta .

Prolaskom kroz peščani filter, voda se mehanički pročišćava i od najsitnijih čestica.

Set sadrži:

 • Filtracionu posudu
 • 6-pozicioni mešni ventil
 • Manometar
 • Pumpu
 • Crevo za povezivanje pumpe i filtracione posude
 • Postolje
Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6030405 Filtracioni uređaj KRIPSOL Granada side Ø400 6m3/h 50.000,00
6030406 Filtracioni uređaj KRIPSOL Granada side Ø500 9,5m3/h 69.700,00
6030407 Filtracioni uređaj KRIPSOL Granada side Ø600 14m3/h 79.800,00

Filtracioni setovi - Hayward Kripsol Sevilla TOP

Filtracioni uređaj sadrži mešni ventil na vrhu, Ondina pumpu sa predfilterom i postoljem. Preporučuje se za sve tipove bazena. Preporuka je da se montira u blizini bazena. Za povezivanje koristi gibljiva creva ili čvrste veze.

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6030602 Filtracioni uređaj KRIPSOL Sevilla Top 6m3/h 54.000,00

Filtracioni setovi - Hayward Kripsol Sevilla SIDE

Filtracioni uređaj sadrži mešni ventil sa strane, Ondina pumpu sa predfilterom i postoljem. Preporučuje se za sve tipove bazena. Preporuka je da se montira u blizini bazena. Za povezivanje koristi gibljiva creva ili čvrste veze.

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6030601 Filtracioni uređaj KRIPSOL Sevilla Side 6m3/h 58.250,00