Ukupno: 0,00 RSD

Stvoren za uživanje :)

  • Call centar
  • Beograd 062 486 906
  • Novi Sad 062 482 906
  • Zrenjanin 062 484 906
E-mail
Lozinka
Zaboravio sam lozinku | Novi korisnik

Holenderi

Holenderi mogu biti obični ili sa spoljašnjim navojem. Najčešće su na lepljenje. Holenderi sa spoljasnjim navojem se instalira na mešne ventile radi lakšeg odvajanja zbog menjanja peska ili prilikom nekog remonta.

 

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6081401 Holender D50 420,00
6081402 Holender D63 610,00

Holenderi sa spoljašnjim navojem

Holenderi mogu biti obični ili sa spoljašnjim navojem. Najčešće su na lepljenje. Holenderi sa spoljasnjim navojem se instalira na mešne ventile radi lakšeg odvajanja zbog menjanja peska ili prilikom nekog remonta.

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6081501 Holender sa spoljašnjim navojem D50x1½" 440,00
6081502 Holender sa spoljašnjim navojem D63x2" 670,00

Krstasti komadi

PVC krst, odnosno X račva, i T komad služe za spajanje više cevi u jedan odvod/dovod, i svode celokupnu količinu cevi na jednu, koja ide do filtera.

 

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6080701 Krstasti komad D50 580,00
6080702 Krstasti komad D63 1.000,00

Kuglasti ventili

Kuglasti ventili služe za zatvaranje dotoka vode kad je neophodno, najčešće pri nekom remontu.

 

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6081601 Kuglasti ventil BB D25 1.500,00
6081602 Kuglasti ventil BB D32 1.600,00
6081603 Kuglasti ventil BB D40 2.240,00
6081604 Kuglasti ventil BB D50 2.400,00
6081605 Kuglasti ventil BB D63 3.250,00
6083201 Kuglasti ventil BB D75 12.250,00
6083202 Kuglasti ventil BB D90 16.750,00
6083209 Kuglasti ventil bb Ø110 18.040,00

Trosmerni ventil sa holenderima

Trokraki PVC ventili služe za usmeravanje protoka vode.

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6083203 Kuglasti ventil sa holenderom D50 8.400,00
6083204 Kuglasti ventil sa holenderom D63 10.000,00

Mufovi - spoljašnji navoj

Mufovi služe kao konekcija između elemenata koje treba povezati, a koji imaju navoj na jednoj strani, unutrašnji ili spoljašnji, dok sa druge strane se element lepi, najčešće cev. Postoji i muf sa unutrašnjim navojem sa obe strane u koje se elementi uvrću sa obe strane, a ne lepe. Muf sa spoljašnjim navojem se najčešće koristi za skimere i slivnike.

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6081101 SN Muf D20x25x½" 50,00
6081102 SN Muf D25x32x3/4" 60,00
6081103 SN Muf D32x40x1" 90,00
6081104 SN Muf D40x50x1¼" 120,00
6081105 SN Muf D50x63x1½" 200,00
6081106 SN Muf D63x75x2" 350,00
6082401 SN Muf D75x90x2½" 550,00
6082402 SN Muf D90x110x3" 900,00
6082403 SN Muf D110x125x4" 1.200,00

Mufovi - unutrašnji navoj

Mufovi služe kao konekcija između elemenata koje treba povezati, a koji imaju navoj na jednoj strani, unutrašnji ili spoljašnji, dok sa druge strane se element lepi, najčešće cev. Postoji i muf sa unutrašnjim navojem sa obe strane u koje se elementi uvrću sa obe strane, a ne lepe. Muf sa spoljašnjim navojem se najčešće koristi za skimere i slivnike.

 

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6081201 UN Muf D16x3/8'' 80,00
6081202 UN Muf D20x1/2'' 80,00
6081203 UN Muf D25x3/4'' 100,00
6081204 UN Muf D32x1'' 150,00
6081205 UN Muf D40x1 1/4'' 250,00
6081206 UN Muf D50x1 1/2'' 340,00
6081207 UN Muf D63x2'' 450,00

Mufovi sa unutrašnjim navojem

Mufovi služe kao konekcija između elemenata koje treba povezati, a koji imaju navoj na jednoj strani, unutrašnji ili spoljašnji, dok sa druge strane se element lepi, najčešće cev. Postoji i muf sa unutrašnjim navojem sa obe strane u koje se elementi uvrću sa obe strane, a ne lepe. Muf sa spoljašnjim navojem se najčešće koristi za skimere i slivnike.

 

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6082501 Muf sa unutrašnjim navojem, KB D75 850,00

Nastavci

PVC nastavak služi za nastavljanje dva kraja instalacije istog promera.

 

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6080901 Nastavak D20 50,00
6080902 Nastavak D25 50,00
6080903 Nastavak D32 70,00
6080904 Nastavak D40 100,00
6080905 Nastavak D50 130,00
6080906 Nastavak D63 200,00
6082201 Nastavak D75 420,00
6082202 Nastavak D90 440,00
6082203 Nastavak D110 850,00
6082204 Nastavak D125 1.300,00
6082205 Nastavak D140 3.960,00
6082206 Nastavak D160 4.530,00
6082207 Nastavak D200 8.500,00
6082208 Nastavak D225 11.300,00
6082209 Nastavak D250 21.800,00
6082210 Nastavak D315 27.200,00

Nepovratni ventili

Nepovratni ventil sa oprugom služi da se spreči dotok vode. To se dešava kad se pumpa isključi i automatski se zatvara ventil i, samim tim, dotok vode. Postavlja se u smeru toka vode.

 

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6081701 Nepovratni ventil D32 1.700,00
6081702 Nepovratni ventil D50 2.000,00
6081703 Nepovratni ventil D63 2.850,00
6083301 Nepovratni ventil D75 6.250,00
6083302 Nepovratni ventil D90 9.500,00

Nepovratni ventili sa kuglom

Nepovratni ventil sa kuglom služi da se spreči dotok vode. To se dešava kad se pumpa isključi i automatski se zatvara ventil i, samim tim, dotok vode, jer kugla koja je u ventilu usled gubitka pritiska zatvara ventil. Instalira se uvek uspravno.

 

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6081704 Nepovratni ventil sa kuglom 50mm 4.700,00
6081705 Nepovratni ventil sa kuglom 63mm 5.500,00

Čepovi

Čepovi služe za stalnu ili privremenu izolaciju cevi od krupnije nečistoće koje bi mogle dovesti do zakrčenja protoka vode, ili za završetak instalacije, u slučaju da nije predviđen ranijim planom projekta.

 

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6081000 Čep D32 60,00
6081001 Čep D50 140,00
6081002 Čep D63 170,00
6082301 Čep D75 380,00
6082302 Čep D90 470,00
6082303 Čep D110 1.050,00
6082304 Čep D125 1.650,00
6082305 Čep D140 2.900,00
6082306 Čep D160 3.900,00
6082307 Čep D225 9.800,00

Duge redukcije

Reduciri služe za prelaženje sa jednog promera cevi na drugi. Postoje dugački i kratki reduciri.

 

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6083500 Duga redukcija 63x50 450,00
6083501 Duga redukcija 75x50 500,00
6083503 Duga redukcija 90x63 600,00

Kolena - 45°

Koleno služi za spajanje cevi kod uglova kod pravougaonih bazena, i u tenhičkim prostorijama kod instalacija. Obicno se lepe. Koristi  se ukoliko je potrebno spojiti dve cevi koje trebaju biti spojene pod uglom od 45°.

 

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6080501 Koleno 45° D25 50,00
6080502 Koleno 45° D32 100,00
6080503 Koleno 45° D40 100,00
6080504 Koleno 45° D50 150,00
6080505 Koleno 45° D63 260,00
6081910 Koleno 45° D75 500,00
6081911 Koleno 45° D90 850,00
6081912 Koleno 45° D110 1.280,00
6081913 Koleno 45° D125 2.300,00
6081914 Koleno 45° D140 6.560,00
6081915 Koleno 45° D160 10.150,00
6081916 Koleno 45° D225 19.350,00
6081917 Koleno 45° D250 29.330,00
6081918 Koleno 45° D315 55.400,00

Kolena - 90°

Koleno služi za spajanje cevi kod uglova kod pravougaonih bazena, i u tenhičkim prostorijama kod instalacija. Obicno se lepe. Koristi  se ukoliko je potrebno spojiti dve cevi koje trebaju biti spojene pod uglom od 90°.

 

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6080301 Koleno 90° D20 40,00
6080302 Koleno 90° D25 50,00
6080303 Koleno 90° D32 90,00
6080304 Koleno 90° D40 120,00
6080305 Koleno 90° D50 170,00
6080306 Koleno 90° D63 270,00
6081901 Koleno 90° D75 480,00
6081902 Koleno 90° D90 800,00
6081903 Koleno 90° D110 1.400,00
6081904 Koleno 90° D125 2.230,00
6081905 Koleno 90° D140 6.250,00
6081906 Koleno 90° D160 8.780,00
6081907 Koleno 90° D225 20.400,00
6081908 Koleno 90° D250 35.960,00
6081909 Koleno 90° D315 62.870,00

Kolena - 90°, unutrašnji navoj

Koleno služi za spajanje cevi kod uglova kod pravougaonih bazena, i u tenhičkim prostorijama kod instalacija. Obicno se lepe. Koristi  se ukoliko je potrebno spojiti dve cevi koje trebaju biti spojene pod uglom od 90°.

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6080403 Koleno 90/50 unutrašnji navoj 200,00
6080404 Koleno 90/63 unutrašnji navoj 350,00

Kratki reduciri

Reduciri služe za prelaženje sa jednog promera cevi na drugi. Postoje dugački i kratki reduciri.

 

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6080801 Kratki reducir 25x20 50,00
6080802 Kratki reducir 32x20 70,00
6080803 Kratki reducir 32x25 60,00
6080805 Kratki reducir 40x25 80,00
6080806 Kratki reducir 40x32 80,00
6080807 Kratki reducir 50x20 90,00
6080808 Kratki reducir 50x25 140,00
6080809 Kratki reducir 50x32 90,00
6080810 Kratki reducir 50x40 90,00
6080812 Kratki reducir 63x32 110,00
6080813 Kratki reducir 63x40 110,00
6080814 Kratki reducir 63x50 150,00
6080817 Kratki reducir 75x63 180,00
6080818 Kratki reducir 90x75 350,00

T komadi

PVC T komad i krst, odnosno X račva, služe za spajanje više cevi u jedan odvod/dovod, i svode celokupnu količinu cevi na jednu, koja ide do filtera.

 

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6080601 T komad D20 50,00
6080602 T komad D25 60,00
6080603 T komad D32 100,00
6080604 T komad D40 170,00
6080605 T komad D50 240,00
6080606 T komad D63 340,00
6082001 T komad D75 640,00
6082002 T komad D90 1.040,00
6082003 T komad D110 1.800,00
6082004 T komad D125 3.120,00
6082005 T komad D140 9.120,00
6082006 T komad D160 12.460,00
6082007 T komad D225 19.800,00
6082008 T komad D250 39.950,00
6082009 T komad D315 73.650,00

T redukcije, sužene

PVC T komad i krst, odnosno X račva, služe za spajanje više cevi u jedan odvod/dovod, i svode celokupnu količinu cevi na jednu, koja ide do filtera.

 

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6082105 T komad, suženi D50x40 350,00
6082101 T komad, suženi D63x50 450,00
6082102 T komad, suženi D75x50 950,00
6082103 T komad, suženi D75x63 950,00
6082104 T komad, suženi D90x50 1.980,00

T reducir sa navojem

PVC T komad i krst, odnosno X račva, služe za spajanje više cevi u jedan odvod/dovod, i svode celokupnu količinu cevi na jednu, koja ide do filtera.

 

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6080815 T REDUKCIJA SA NAVOJEM UN D50x½" 700,00
6080816 T REDUKCIJA SA NAVOJEM UN D63x½" 1.950,00

Y račva

PVC Y račve služe za spajanje više cevi u jedan odvod/dovod, i svode celokupnu količinu cevi na jednu, koja ide do filtera.

 

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6083702 Y račva D50 500,00
6083703 Y račva D63 990,00