Ukupno: 0,00 RSD

Stvoren za uživanje :)

 • Call centar
 • Beograd 062 486 906
 • Novi Sad 062 482 906
 • Zrenjanin 062 484 906
E-mail
Lozinka
Zaboravio sam lozinku | Novi korisnik

Prečišćivač vode REVERZNA OSMOZA

RO aparat se ugradjuje u sudoperu  ali sa novim inovativnim dizajnom i olakšanim pristupom zameni filtera i održavanju.

Osnovni princip rada RO aparata  zasniva se isključivo na procesu  mehaničkog prečišćavanja vode. Proces prečišćavanja vode putem reverzno osmotske membrane transformiše vodu iz vodovodne instalacije ili iz bunara u visoko kvalitetnu vodu za piće i kuvanje. Proces prečišćavanja vode odvija se kroz pre-filtere ( sedimentne i sa aktivnim ugljem), kroz reversno osmotsku membranu i post-završni filter. Tokom procesa prečišćavanja vode otkljanjaju se mehaničke nečistoće, hlor, hlorna jedinjenja pesticidi i druga  štetna jedinjenja kao i 99.9% virusa i bakterija iz vode.
Posebnim Post –završnim filterom obogaćujemo vodu kalcijumom i magnezijumom čime popravljamo ukus i kvalitet vode.

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
7000008 Prečišćivač vode REVERZNA OSMOZA 55.500,00

Tabletirana SO

TABLETIRANA SO je industrijski tabletirani Natrijum Hlorid (NaCl).
Proizvodi se od nejodirane, rekristalizovane, izuzetno fine soli, vrlo velikog stepena čistoće.
So u tabletama se prvenstveno koristi za omekšavanje vode, čime se sprečava stvaranje kamenca.
Tabletirana so se takođe koristi i za regeneraciju jonoizmenjujuće mase u kotlovskim sistemima.
TABLETIRANA SO ima široki spektar primene, pa je stoga masovno koriste:

 • Toplane
 • Medicina
 • Procesna industrija
 • Prerađivačka industrija
 • Duvanska industrija
 • Prehrambena industrija
 • Fabrike vode
 • Šećerane
 • Fabrike sokova i alkoholnih pića
 • Gumarska industrija

Komparativne prednosti tabletirane soli u odnosu na rinfuznu so su sledeće:

 • racionalnija potrošnja soli, ušteda i do 50 %
 • smanjenje potrošnje vode, ušteda i do 35%
 • duplo manji troškovi transporta, manipulacije i skladištenja
 • manji procenat materija nerastvornih u vodi (0.05%)
 • duplo veća trajnost jonoizmenjivačke mase
 • nepostojanje sone prašine, bolja zaštita radnika
 • ekološki i tehnološki naprednija tehnologija
Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
7000101 Tabletirana SO, 25kg 1.700,00

Omekšivač vode na bazi jonske mase

Za omekšavanje vode isključivo se koriste jonoizmenjivački filteri, koji se sastoje od jonoizmenjivačke kolone ispunjene određenom količinom jonoizmenjivačke mase. Omekšivači se koriste za pripremu vode za kotlove niskih pritisaka, kod različitih grejnih i rashladnih sistema, kod raznih postupaka pranja ambalaže, u bolnicama, kasarnama, hotelima za pranje veša, kao i svim slučajevima u kojima smeta povećana tvrdoća vode.

Voda u prirodi  sadrži rastvorene materije u različitim koncentracijama. Priprema vode postupkom jonske izmene sprovodi se uvek gde se zahteva potpuno ili delimično omekšavanje vode ili gde naslage kamenca mogu napraviti štetu na procesnoj opremi. U okviru postupka omekšavanja vode uklanjaju se kalcijum i magnezijum čiji karbonati i sulfati čine tvrdoću vode.

U zrncima katjonske, jako kisele izmenjivačke mase (smole), obavlja se zamena jona kalcijuma i magnezijuma jonima natrijuma. Proizvodnjom omekšane vode i ciklusom regeneracije upravlja automatska ventilska glava.

Omekšivač vode tj.  mini kabinet  je aparat za prečišćavanje vode od kamenca a odlikuje ga niska cena, mali gabariti i krajnje jednostavna upotreba. Jonoizmenjivačka smola koja čini aktivnu ispunu kolone zapremine 9  litara automatski se regeneriše po izcrpljenom kapacitetu, a korisnik jednino treba da vodi računa da u kućištu ima dovoljno tabletirane soli. Idealan je za jednu prostoriju kao kupatilo.
Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
7000100 Omekšivač vode na bazi jonske mase 95.000,00