Ukupno: 0,00 RSD

Stvoren za uživanje :)

 • Call centar
 • Beograd 062 486 906
 • Novi Sad 062 482 906
 • Zrenjanin 062 484 906
E-mail
Lozinka
Zaboravio sam lozinku | Novi korisnik

Solarni prekrivači za bazene GeoBubble (debljine 400 mikrona)

Bazeni su izloženi visokom uticaju UV zračenja i hemijskih reagenasa. Geobubble je materijal dizajniran specijalno za ove prilike, čineći prekrivku otpornijom na ove uticaje i produžava joj životni vek u odnosu na standardne solarne prekrivke ostalih proizvođača.

Geobubble je dvoslojni UV stabilizovani polietilenski prekrivač sa mehurićima punjenim vazduhom.

Odlike Geobubble prekrivke:

 • Jedinstven patentovan dizajn dva spojena mehura
 • Nema oštrih uglova koji bi mogla dovesti do istanjenja strukture mehura
 • Nema stresnih tački jer je mehuri glatko povezani
 • 50% su tanji zidovi mehura od tradicionalnih
 • Povećana otpornost na UV zrake i hemijske reagense

Zašto treba koristiti Geobubble prekrivku?

 • Smanjuje isparavanje vode preko 98%
 • Smanjuje gubitak energije do 50%
 • Smanjuje potrošnju hemikalija do 50%

Geobubble dizajn ima mnogo veću zapreminu od tradicionalnog mehura kako bi omogućio širenje vazduha. Tvrđi spoj između dva mehura čini ga dovoljno jakim da izdrži širenje vazduha I neće se raširiti ili pući pod pritiskom. Velika površina mehura takođe se ponaša I kao izolator, održavajući toplotu u bazenu, ali I takođe prekirvač dobro prijanja na vodu, ne dozvoljavaću vetru da ga pomeri.

Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6050201 GeoBubble solarni prekrivač, debljina 400 mikrona, širine 3,6m, cena je po dužnom metru 3.650,00
6050210 GeoBubble solarni prekrivač, debljina 400 mikrona, širine 4m, cena je po dužnom metru 4.100,00
6050211 GeoBubble solarni prekrivač, debljina 400 mikrona, širine 5m, cena je po dužnom metru 5.150,00
6050213 GeoBubble solarni prekrivač, debljina 400 mikrona, širine 6m, cena je po dužnom metru 6.000,00

Kako bi razumeli šta je GeoBubble, potrebno je pogledati dosadašnji materijal za prekrivanje bazena. Prvobitna prekrivka je bila razvijana i adaptirana za pakovanje proizvoda u industriji, velike zapremine, materijal niskog kvaliteta sa kratkim vekom trajanja. Zbog ovoga, prekrivka je imala nekoliko mana. Jedna od njih je tanak zid u delovima mehura. Tanki delovi mehura brzo se oštete pod uticajem UV zračenja i hemikalija. Proces degradacije je ubrzan u okruženjima koja su pod konstantnim uticajem. Prekrivka se vrlo brzo ošteti i nakon toga nema više istu funkciju i efikasnost kao ranije.

Stari mehur

Geometrija Geobubbla omogućućava da se mehur formira bez otpora i pri tom reološka (elastična) svojstva omogućavaju da se  formira ujednačena debljina zida, sa minimalnim pritiskom na strukturu mehura.

UV zračenje koje emituje Sunce, samo je delimično apsorbovano od strane atmosfere. UV zraci utiču destruktivno ne samo za ljudsku kožu, već i za sve materijale koje je čovek napravio. Ukoliko materijal nije specijalno tretiran, vremenom će prekrivač izblediti i postati krt zbog izloženosti UV zracima i hemikalijama.

Zašto treba koristiti Geobubble prekrivku?

Bazen veličine 4x8m isparavanjem prosečno gubi 32.000l vode u toku jedne godine. Ukoliko je klima toplija i ukoliko ima više vetra, isparavanje vode je mnogo veće od prosečnog. Korišćenjem Geobubble prekrivke smanjujemo isparavanje i preko 98%.

Isparavanje

U toku dana, Geobubble povećava temperature vode i do 4°C. Ovo se postiže prolaskom sunčeve energije kroz prekrivač ili absorbovanjem istog, zagrevajući gornji deo bazena koji je u direktnom kontaktu sa prekirvačem.Pravilnom cirkulacijom vode, gornji zagrejani sloj vode se meša sa donjim i time se dobija ravnomerna temperature u bazenu, pa je neophondo tajmer za cirkulaciju vode podesiti na češće kraće periode rada. U toku noći, prekrivač se ponaša kao izolator sprečavajući kontakt vode i hladnijeg vazduha. Povećanjem temperature vode u toku dana i smanjivanjem gubitka toplote u toku noći, drastično smanjuje potrošnju energije. Takođe je važno napomenuti da je za 70% gubitka energije odgovorno isparavanje vode. Za godinu dana, za bazen veličine 4x8m, uštedi se i do 5000 kWh električne energije.

Čuvanje toplote

Korišćenjem prekirvača smanjuje se potrošnja hemikalija i do 50%. To se dešava iz dva razloga:

 1. Kada voda isparava iz bazena, isparavaju I hemikalije. Sprečavanjem isparavanja, hemikalije će funkcionisati efektivnije i unos hemikalija će biti smanjen, bez posledica na kvalitet vode. Prekrivač takođe i olakšava održavanje pH nivoa vode.
 2. Lišće i ostale nečistoće se zadržavaju na prekrivaču, ne dolazeći u kontakt sa vodom. Uklanjanjem nečistoća u vodi, smanjujemo unos hemikalija.

Na primer, za bazen veličine 4x8m, prosečno se smanjuje unos hlora oko 8kg.

Korišćenje hemije

Solarni prekrivači za bazene su takođe poznati i kao: solarna prekrivka za bazene, solarna cerada za bazene. solarna cirada za bazene, solarni pokrivač za bazene, letnji prekrivač za bazene, folija za solarno zagrevanje...